Waar moet je een uitkering aanvragen?

Een uitkering vraag je aan in de gemeente waar je woont en dan moet je bij het uwv of werk en inkomen zijn. je kan ook een uitkering aanvragen via hun site dit is www.uwv.nl of eventueel www.werk.nl. Als je een formulier invult, zal het balletje gaan rollen.

Welke uitkeringen zijn er?

Er bestaan verschillende uitkeringen, zo heb je de WW, dit is het Werkloosheids wet uitkering, dan heb je Zw, dit is een Ziektewet uitkering. Je hebt ook nog de bijstands uitkering, Wajong, IOAW en de Laow.

En nog een uitkering welke wij hier uiteen zullen zetten is de Aio uitkering.

Aio uitkering (Inkomensvoorziening ouderen)

Voor de AIO uitkering, ofwel Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, mag je niet veel inkomen of vermogen hebben, want dan kan je jezelf en je gezin onderhouden, en heb je dus geen uitkering nodig. De Aio-uitkering is een aanvullende uitkering die je krijgt bij je AOW uitkering, deze is ook voor ouderen.

Hier zitten natuurlijk ook voorwaarden aan verbonden, deze zet ik even op een rijtje: Je heb niet genoeg vermogen of inkomen om jezelf te onderhouden, je moet in Nederland wonen en minimaal 65 jaar of ouder zijn.

Hoe een Aio uitkering aan te vragen

Je krijgt rond je 65ste verjaardag een brief van de SVB, die vul je in, en zij rekenen alles voor je uit. Als het er uit ziet dat je niet genoeg Aow krijgt kan je een Aio uitkering aanvragen.

Wanneer krijg je een WW?

Je kan een werkloosheidswet uitkering aanvragen na de ZW uitkering of als u werkloos bent en het is niet uw eigen schuld. Als je namelijk ontslag neemt heb je geen recht op de WW-uitkering en daarnaast ligt het bij de aanvraag er ook nog aan waarvoor je bent ontslagen. Ook moet je minimaal een half jaar gewerkt hebben, want is dit niet het geval, dan heb je geen recht op de ww, maar moet je een bijstandsuitkering aan vragen.

Wanneer je een WW uitkering aanvraagt betekent dit dat je vrij bent voor een nieuwe baan, ook dit is een eis; je zal werk moeten zoeken en het ook kunnen aan tonen. Hoe hoog je uitkering zal zijn, ligt er aan hoeveel salaris je ontving toen je nog werkte, maar dit ligt ook nog aan je leeftijd.

Wanneer krijg je een ZW? (ziektewet uitkering)

Mensen die geen werk meer hebben door hun ziekte kunnen een ziektewet uitkering aanvragen en degene die dit kunnen aanvragen zijn de stagiair, uitzend krachten, thuiswerkers of oproepkrachten. Als je ziek bent wanneer je geen werkgever hebt, dan moet je je ziek melden bij het Uwv en je hier ook weer beter melden. Wanneer je het Uwv op uiterlijk de 2de ziekte dag belt, vraag je automatisch een Ziektewet uitkering aan. Wanneer je wel een werkgever hebt, meld je je bij hem ziek en onderneemt hij de verdere stappen zodat hij wel jouw loon kan door betalen.

Wanneer krijg je een bijstands-uitkering?

Je kunt een bijstands-uitkering aanvragen als je geen verdere middelen heb om jezelf of je gezin te kunnen onder houden en geen andere uitkering kunt aanvragen. Er zitten wel enkele voorwaarden aan:

 • Je mag niet gedetineerd zijn
 • Je heb niet genoeg vermogen of inkomen om jezelf of je gezin te onder houden, hierbij moet je ook rekening houden met het inkomen van je partner.
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je woont in Nederland
 • Je eigen inkomen komt niet boven een bepaald bedrag uit
 • Je kunt geen beroep doen op een andere uitkering
 • Je moet deelnemen aan de activiteiten van de gemeente

Onder je eigen vermogen vallen enkele dingen, en dan niet alleen je spaar geld als je dit hebt, maar ook bijvoorbeeld een auto of het inkomen van je partner.

Er zijn hier ook bepaalde regels voor, hoeveel je aan eigen vermogen mag hebben. Heb je meer dan dit bedrag dan moet je dat eerst opmaken en het verschilt ook situatie, als je alleenstaand ben of een partner hebt.

Wanneer krijg je een Wajong uitkering?

Wanneer je op jonge leeftijd een handicap of ziekte hebt gekregen krijg je waarschijnlijk een wajong uitkering. Ook hier helpen ze je eventueel aan het werk, als dit mogelijk is. Dat ligt aan je ziekte of handicap. Ook hiervoor bestaan bepaalde voorwaarden, ik zet ze even op een rijtje:

 • Je woont in Nederland
 • Je bent tussen de 17 en 30 jaar
 • Je geneest niet binnen een jaar van je ziekte en of handicap
 • Op je 17de ben je 25% arbeidsongeschikt op zijn minst
 • Je bent tijdens je studie voor je dertigste arbeidsongeschikt geworden en kan hierdoor na je studie niet volledig werken en heb voor je ziekte of handicap minstens 6 maanden gestudeerd.
 • Door langdurige ziekte of handicap kan je onafgebroken 52 weken of langer 75% van het minimum loon verdienen.

Wat is een Laow en wanneer krijg je die?

Een Laow is een uitkering voor werkloze ouderen, die op hun 50ste of ouder werkloos zijn geworden en een volledige ww uitkering hebben gehad. De Laow sluit dan aan op uw ww uitkering. Het kan ook zijn dat je op of van af 57,5 werkloos bent geworden en een korte ww uitkering heb gehad van 6 maanden, ook dan krijg je een Laow.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op