Wat is de IVA uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Logischerwijs is het dus een uitkering die is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn of duurzaam arbeidsongeschikt raken. De IVA uitkering is een onderdeel van de WIA uitkering, wat staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet is de opvolger van de alom bekende WAO uitkering in Nederland. Het is tevens een werknemersverzekering, wat inhoudt dat het een verplichte publiekrechtelijke verzekering is voor werknemers.

De hoogte van de IVA uitkering

De hoogte van de IVA uitkering is net als bij sommige andere uitkeringen afhankelijk van het laatstverdiende loon. Zo krijgen mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn een IVA uitkering die gelijk is aan 75% van het laatstverdiende loon. Dit houdt dus tevens in dat mensen die meer verdienen ook een hogere IVA uitkering krijgen dan mensen die minder verdienen.

Men is volledig arbeidsongeschikt wanneer men voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is. De mate van arbeidsongeschiktheid zal worden vastgesteld door het UWV, wat staat voor uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze tests zullen plaatsvinden wanneer u een aanvraag doet bij het UWV voor een uitkering, in dit geval de IVA uitkering.

Wanneer men duurzaam arbeidsongeschikt is dan houdt dit in dat het UWV tijdens deze tests vaststelt dat er bij u weinig kans is op herstel waardoor u dus arbeidsongeschikt blijft. Wanneer dit het geval is dan vindt er in de eerste vijf jaar elk jaar een test plaats om te zien of er verbetering optreedt. Wanneer er verbetering optreedt dan valt men waarschijnlijk in de categorie gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en wanneer dit minder is dan 80% dan heeft men dus ook geen recht meer op de IVA uitkering.

De maximale IVA uitkering

U zult de maximale IVA uitkering krijgen wanneer u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent. In dat geval krijgt u dus een IVA uitkering ter hoogte van 75% van het door u laatstverdiende loon. Overigens geldt er voor de IVA uitkering ook een maximaal dagloon. Wanneer u bijvoorbeeld erg veel verdiende kan het zijn dat uw IVA uitkering dit maximaal dagloon overschrijdt. Als dit het geval is dan krijgt u niet de IVA uitkering waar u op papier recht op heeft maar krijgt u het maximale dagloon, wat in de Wet is opgenomen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op