Een Wajong uitkering

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het is een uitkering die geschikt is voor jongen mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor hun zeventiende verjaardag. Het is een volksverzekering voor iedere ingezetene van Nederland die voldoet aan de voorwaarden die eraan wordt gesteld. Het is de opvolger van de oude AAW en de wet is geldig sinds 1997.

De basis voor de wajong uitkering is het minimumloon en de hoogte van de uitkering wordt uiteindelijk bepaald op basis van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Mensen die minder dan 25% arbeidsongeschikt zijn die kunnen helaas geen beroep doen op de wajong-uitkering terwijl mensen die tussen de 25% en de 80% arbeidsongeschikt zijn slechts recht hebben op een gedeelte van de wajong uitkering.

De voorwaarden voor een Wajong uitkering

Er zijn zoals gezegd enkele voorwaarden waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. Vanzelfsprekend moet men last hebben van een handicap maar daarnaast moet deze handicap opgelopen zijn voor het 17e levensjaar en moet men nog steeds gehandicapt zijn wanneer men 18 is. Ook studenten die tussen hun 18e en 30e verjaardag arbeidsongeschikt raken maken aanspraak op de Wajong uitkering, mits de studie een duur van minimaal 6 maanden heeft.

Een Wajong uitkering bij samenwonen

Veel mensen vragen zich af wat er gebeurt met een wajong uitkering wanneer men gaat WW uitkering">samenwonen. Op zich is dit een logische vraag, echter is de wajong uitkering compleet onafhankelijk van het inkomen. Dit houdt in dat het feit dat twee mensen samenwonen totaal geen invloed heeft op de hoogte van de wajong uitkering en dat mensen zich onterecht zorgen maken.

Toeslagen op uw wajong uitkering

De hoeveelheid mensen met wie u samen in een huis woont heeft wel invloed op de toeslagen die u zult ontvangen. Zo raakt u uw toeslag kwijt wanneer het gezamenlijke inkomen dat u ontvangt hoger is dat het sociaal minimum. Hierdoor is het tevens mogelijk dat uw huurtoeslag alsmede uw zorgtoeslag komt te vervallen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op