Welke uitkering aanvraag Amsterdam doen

De uitkering aanvraag Amsterdam kan iedereen doen om inkomen te krijgen. Heb je geen inkomen uit werk of ben je belemmerd door bijvoorbeeld ziekte dan heb je recht om een uitkering aanvraag te doen. Afhankelijk van je omstandigheden kun je een uitkering aanvraag Amsterdam doen bij het UWV. Deze instelling behandelt alle uitkering aanvragen zodat jij inkomen daarvan kunt krijgen. Welke typen uitkeringen kun je zoal bij het UWV Amsterdam aanvragen?

WW uitkering aanvraag Amsterdam

Ben je werkeloos geworden waarbij de reden van ontslag aan de werkgever valt te wijten dan kun je de WW uitkering aanvraag doen. Het geeft je de mogelijkheid om 75% van het laatst verdiende loon per maand te ontvangen gedurende de eerste 2 maand. Daarna wordt het verlaagd naar 70%. Heb je de laatste 5 jaar meer dan 4 jaar voldoende weken per jaar gewerkt dan heb je recht op een volledige WW uitkering. Het aantal gewerkte jaren worden daarbij omgezet naar aantal uitkeringsmaanden. Des te langer dat je hebt gewerkt des te meer rechten heb je binnen de WW uitkering. Doe de uikering aanvraag Amsterdam direct nadat je het beëindigingsovereenkomst van je werkgever hebt ontvangen.

Uitkering na stoppen studie

Heb je tijdens je studie voldoende werkdagen gehad dan kun je naar verhouding van je inkomen ook een uitkering aanvragen. Daartoe geldt als minimum dat je 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt waaruit je inkomen hebt gehad. Een stage of betaald afstudeeronderwerp vallen daaronder. Zodra je studiefinanciering wordt stopgezet kun je de uitkering aanvraag Amsterdam doen zodat je tijd krijgt om te kunnen solliciteren.

De ziektewet uitkering

Zit je ziek thuis dan wordt je loon tot op twee jaar doorbetaald. Dit is minimaal 70% van het laatst verdiende loon. Als je dan nog niet bent hersteld dan mag de werkgever je in overleg met het UWV ontslaan indien een WIA ziektewet uitkering is toegezegd. Het houdt dus in dat je als zieke werknemer tezamen met de werkgever naar het UWV moet gaan om een beoordeling te krijgen. Daarbij geldt dat de ARBO arts van het UWV bepaalt hoeveel procent je werkelijk arbeidsongeschikt bent bevonden. Op basis daarvan wordt namelijk de hoogte van je ziektewet uitkering bepaald. Laat je goed voorlichten aangaande de uitkering aanvraag Amsterdam.

Uitkeringsrechten bij zwangerschapsverlof

Ben je zwanger dan ga je op een gegeven moment met zwangerschapsverlof. Het houdt in dat je vier tot zes weken voor de berekende datum met verlof gaat tot tien weken na de bevalling. Daarmee krijg je voldoende tijd om je voor te bereiden op de bevalling en om daarna te herstellen. Spreek de data goed met je werkgever af en licht deze van te voren in. Het is namelijk de werkgever die de uitkering aanvraag Amsterdam voor zwangerschap moet doen. Je loon wordt namelijk gedurende de zwangerschapsverlof periode gewoon doorbetaald via de werkgever.

Bijstandsuitkering

Heb je geen inkomen en onvoldoende vermogen dan kun je aanspraak maken op de bijstandsuitkering. Ook daartoe kun je bij het UWV Amsterdam terecht omdat daar alle uitkering aanvragen worden behandeld. Voldoe je aan de criteria aangaande inkomen en vermogen dan kun jij ook een bijstandsuitkering aanvraag Amsterdam doen. Heb je vragen informeer dan verder bij het UWV Amsterdam.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op