Hoe gaat uitkering aanvraag Rotterdam

Met de uitkering aanvraag Rotterdam kun je via het UWV voldoende inkomen krijgen om in je levensbehoefte te voorzien. Er zijn meerdere redenen waarom jij recht kunt hebben op een uitkering. Het kan zijn dat je bent ontslagen of reeds langdurig ziek bent. Om verder te voorkomen dat je compleet zonder inkomen komt, kun je altijd terugvallen op de bijstand. Waar moet je op letten bij de aanvraag van een uitkering en op welke uitkeringen kun je zoal aanspraak maken?

Uitkering aanvraag Rotterdam na ontslag

Wordt je ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan valt het te wijten aan de werkgever. Oftewel je kunt dan een uitkering aanvragen in Rotterdam zodat je een WW uitkering krijgt. Het houdt in dat je een beëindigingsovereenkomst moet overleggen bij het UWV op basis waarvan je de uitkering kunt krijgen. Naar aanleiding van het aantal arbeidsjaren wordt de duur van de WW uitkering bepaald zodat je inkomen hebt. Nadat je de uitkering hebt aangevraagt heb je de eerste twee maand recht op 75% van het laatst verdiende loon waarna het voor de resterende termijn wordt verlaagd naar 70%.

Uitkering bij ziekte

Ben je ziek geworden dan heeft de werkgever de verplichting om je tot op twee jaar minimaal zeventig procent van het laatst verdiende loon door te betalen. Is die periode verstreken dan kun je de uitkering aanvraag bij het UWV Rotterdam doen zodat je van inkomen bent voorzien. Het houdt in dat je in de ziektewet terecht komt waarbij je een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen kunt krijgen. Daartoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald op basis waarvan je een uitkering kunt krijgen. Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt dan kun je hiervoor in aanmerking komen. Doe de uitkering aanvraag Rotterdam tezamen met de werkgever bij het UWV zodat je altijd van inkomen bent voorzien.

De WWB bijstandsuitkering

Heb je geen rechten opgebouwd voor een uitkering of zijn alle uitkeringsmogelijkheden uitgenut dan kun je nog aanspraak maken op de WWB uitkering. Dit is de Wet werk en bijstand waarbij iedereen een minimum inkomen kan krijgen om zo in de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. Heb je een beperkt kapitaal en verder geen rechten meer op inkomen uit salaris of andere uitkeringen dan kun je de WWB uitkering aanvraag Rotterdam doen. Zo zorg je ervoor dat je altijd genoeg inkomen hebt om rond te kunnen komen.

Zwangerschapsverlof uitkering aanvraag

Ben je zwanger dan heb je voor de uitgerekende datum vier tot maximaal zes weken de tijd om met zwangerschapsverlof te gaan. Daarnaast heb je recht op tien weken bevallingsverlof. Daarmee krijg je voldoende tijd om op de bevalling voor te bereiden en daarna te herstellen. Let wel dat je via de werkgever twee weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat de uitkering aanvraag tijdig hebt ingediend.

Aanvraag bij UWV Rotterdam

Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering moet je enerzijds tijdig de aanvraag doen. Daartoe ga je voor de uitkering aanvraag Rotterdam naar het plaatselijke UWV zodat je de juiste aanvraag kunt doen. Ook jij kunt recht hebben op een uitkering zodat je in jouw inkomen kunt blijven voorzien. Ga naar het UWV voor een uitkering om voldoende inkomen uit een uitkering te kunnen krijgen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op