Hoe moet je de uitkering berekenen

Hoe kun je de uitkering berekenen zodat je weet op hoeveel jij recht hebt? Verschillende soorten uitkeringen geven andere bijdragen in de onkosten. Gewoonlijk wordt daartoe het laatst verdiende loon als basis gebruikt in combinatie met de mate van arbeidsongeschiktheid. Is men ziek dan kan men deels niet werken maar ook deels wel. Werkt men daarbij meer dan kan dat worden beloond. Op welke manier kun je de uitkering berekenen en hoe lang heb jij er recht op?

Zwangerschapsverlof uitkering berekenen

Gewoonlijk houdt het zwangerschapsverlof in dat je loon voor honderd procent wordt doorbetaald. Het is echter voor jou als zwangere van belang om het tijdig aan de werkgever kenbaar te maken en af te spreken vanaf welk moment jij met zwangerschapsverlof gaat. De werkgever dient twee weken voordat jij vrij wilt nemen de uitkering bij het UWV aan te vragen zodat jouw inkomen dan kan worden doorbetaald. Je kunt maximaal 6 tot minimaal 4 weken voor de bevalling vrij nemen en tot 10 weken daarna uitrusten.

WW uitkering berekenen

Verlies je je baan dan kom je mogelijk in de WW terecht. Je kunt deze uitkering voor minimaal 3 maand krijgen tot een maximum lengte van 38 maand. Daartoe gelden de volgende eisen:

  • je moet minimaal 26 weken van de laatste 36 hebben gewerkt;
  • heb je minder dan 4 jaar de afgelopen 5 jaar gewerkt dan heb je recht op minimaal 3 maand WW;
  • heb je langer dan dat krijg je voor ieder gewerkt jaar een maand extra WW uitkering.

De hoogte van de uitkering berekenen doe je op basis van het laatst verdiende loon. De eerste twee maand ontvang je 75% en daarna 70% gedurende dat je recht op WW hebt.

Loongerelateerde uitkering berekenen

Ben je ziek geworden dan heb je recht op een uitkering voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Om in aanmerking te kunnen komen moet je 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Stel je bent 55% arbeidsongeschikt dan kun je zelf nog 45% zelf werken. Bij een inkomen van 42.000 euro per jaar kun je dus nog 45%*42.000 = 18.900 euro zelf verdienen. Over het arbeidsongeschikte deel ontvang je aanvullend 70%*55%*42.000 = 16.170 euro.

Loonaanvullings en vervolg uitkering

Heb je geen recht meer op voorgaande uitkering dan kom je in een aanvullende uitkering. Daarbij wordt werken naar verhouding van de arbeidsgeschiktheid beloont. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

  • loonaanvulling: de verminderd arbeidsgeschikte persoon werkt 50% of meer over wat men werken kan. Dat wordt beloond. Bij een oorspronkelijk inkomen van 42.000 euro moet men bij 55% arbeidsongeschiktheid minimaal 42.000*45%/2 = 9.450 euro zelf verdienen. Wordt daaraan voldaan kun je de uitkering berekenen op 42.000*70%*55% = 16.170 euro. Let wel werkt men meer dan 45% dan wordt dat ingehouden op de uitkeringshoogte;
  • vervolguitkering: men werkt minder dan 50% van de eis waardoor de aanvulling wordt gebaseerd op het minimum inkomen. In dat geval kan men de aanvulling uitkering berekenen door 70%*55%*17.633 = 6.789 euro per jaar.

Voorgaande laat zien dat men er goed aan doet om minimaal 50% van de beschikbare capaciteiten of arbeidsgeschiktheid werkelijk te verdienen omdat het binnen de uitkering wordt beloond.

IVA uitkering berekenen: volledig arbeidsongeschiktheid

Is men duurzaam arbeidsongeschikt bevonden dan is er sprake van meer dan 80% arbeidsongeschiktheid. Men krijgt dan een 75% van het laatst verdiende loon doorbetaald tot men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Laat je informeren hoe de uitkering berekenen voor jou persoonlijk uitkomt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op