Wat is arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is de term voor wanneer u niet in staat wordt geacht om arbeid te verrichten. Dit kan gedeeltelijk zijn maar dit kan ook volledige arbeidsongeschiktheid betreffen. Voorbeelden hiervan zijn lichamelijke problemen of psychische oorzaken waardoor men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt zal het UWV, het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen bepalen in welke mate u arbeidsongeschiktheid bent.

Een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid

Wanneer men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt dan kan men niet meer werken of in ieder geval niet meer volledig functioneren. Het gevolg hiervan is dat men dus minder gaat verdienen. Gelukkig is hiervoor een oplossing bedacht en wel in de vorm van een uitkering. In Nederland geldt daarvoor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, kortweg de WIA. Deze wet is de opvolger van de bekende WAO en regels een uitkering voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden.

Er zijn verschillende klassen van arbeidsongeschiktheid. Zo kan iemand volledig arbeidsongeschikt raken wegens een ongeval of kan men gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. In het laatste geval kan men dus nog wel werk verrichten alleen niet hetzelfde werk als voorheen. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt ruwweg onderverdeeld in de volgende klassen:

  • Meer dan 80% arbeidsongeschikt
  • Tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt
  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Wanneer iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus meer dan 65% arbeidsgeschikt is, dan heeft deze persoon geen recht op een uitkering. Wel zal hij dan door zijn baas worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte zodat deze recht heeft op subsidies en evt. andere ondersteuning. Het UWV bepaalt uiteindelijk hoe ernstig de mate van arbeidsongeschikt is en welke uitkering het beste past bij deze persoon.

Verschil tussen de IVA en de WGA

De IVA uitkering staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is een uitkering voor mensen die volledig arbeidsongeschikt raken en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Duurzaam arbeidsongeschikt houdt in dat er een zeer kleine kans is op herstel. De WGA uitkering staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een uitkering voor mensen die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt zijn. De WGA uitkering bestaat uit 2 delen, te weten:

  • Loongerelateerde uitkering
  • Loonaanvullingsuitkering
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op