- Sociale zekerheid in België -

Net zoals in Nederland, kan je in België in bepaalde situaties ook een uitkering aanvragen. In Nederland kan je onder andere een uitkering krijgen wanneer je werkloos bent of wanneer je arbeidsongeschikt bent geworden. Maar wat voor soort uitkeringen heb je in België eigenlijk? Want het ontvangen van een uitkering klinkt vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo?

Sociale zekerheidsstelsel

In België zijn er verscheidene uitkeringen en bijlagen beschikbaar voor de burgers. Deze uitkeringen en bijlagen noemen ze het sociale zekerheidsstelsel. Je hebt er uitkeringen in geval van ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ook zijn er gezinsbijlagen en pensioenen beschikbaar. De hoogte van deze uitkeringen verschilt per situatie waarin iemand zich op dat moment bevindt.

Aanvullende bijstandsstelsel

Naast het sociale zekerheidsstelsel bestaat er ook nog het aanvullende bijstandsstelsel. Dit stelsel bestaat uit het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag, tegemoetkomingen aan gehandicapten en tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden. Om in aanmerking te komen voor een of meerdere van deze bijlagen, moet je voldoen aan strenge voorwaarden.

Financiering

In België worden het sociale zekerheidsstelsel gefinancierd vanuit drie bronnen: de arbeiders, de werkgevers en de overheid. De werkgevers storten iedere maand 30 a 40 procent bovenop het loon, in de kas van het sociale zekerheidsstelsel. Daarbij dragen de arbeiders zelf ook nog een klein deel van hun loon af. Ook mensen met een zelfstandige onderneming dragen bij aan deze voorziening.

Het aanvullende bijstandsstelsel wordt niet op deze manier gefinancierd. De financiën voor dit stelsel worden gesubsidieerd door de overheid.

Maatschappelijke dienstverlening

Tot slot bestaat er ook nog maatschappelijke dienstverlening. Iedereen die zich op Belgisch grondgebied bevindt, heeft recht op hulp van het OCMW. Deze dienstverlening biedt hulp zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leven.

Alleen is er voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf beperkte dienstverlening beschikbaar. Voor mensen zonder wettig verblijf bestaat deze dienstverlening meestal alleen uit medische noodhulp.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op