Inkomen uit uitkeringen Marocco krijgen

Uitkeringen Marocco kun je meenemen zodat je inkomens garantie hebt. Ga je emigreren of ga je terug naar het land van herkomst dan kun je mogelijk een uitkering meenemen. Uiteraard geldt daarvoor dat je reeds in Nederland moet hebben gewerkt zodat je uitkeringsrechten hebt opgebouwd. Meerdere uitkeringen kun je echter naar het buitenland meenemen zonder dat je meldingsplicht in Nederland hebt. Hoe kun jij goed van je uitkeringen profiteren als je in Marocco woont?

Basis eis voor uitkeringen verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor uitkeringen dien je daartoe sociale premies afgedragen te hebben. Dat houdt in dat je in Nederland legaal arbeid hebt gedaan waarbij je belasting hebt afgedragen. Dat vormt de basis waarmee je rechten hebt opgebouwd welke je dus mogelijk kunt meenemen naar Marocco. Ben je namelijk gepensioneerd dan hoef je daarbij niet in Nederland te blijven om er toch van te kunnen genieten. Neem ook je uitkeringen Marocco mee zodat jij daar een goed bestaan kunt opbouwen. Welke uitkeringen kun je zoal meenemen naar Marocco?

Uitkeringen Marocco meenemen

Heb je voldoende rechten via werk opgebouwd in Nederland waarbij je dus premies hebt afgedragen dan heb je recht op bepaalde uitkeringen. Een deel van die uitkeringen mogen naar Marocco worden meegenomen. Denk aan de volgende inkomens uit uitkeringen:

  • de WIA voor inkomen naar arbeidsvermogen
  • de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en ziektewet
  • de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
  • de Algemene Ouderdomswet
  • de Algemene Nabestaandenwet
  • de Algemene Kinderbijslagwet. Let wel dat de ouder in Nederland verzekert moet blijven.

Het houdt in dat je niet in Nederland hoeft te verblijven indien je van deze uitkeringen wilt blijven profiteren. Bij deze uitkeringen Marocco heeft men geen meldingsplicht in Nederland en dat is dus lekker makkelijk. Neem je uitkeringen meer naar Marocco zodat je daar van jouw rechten kunt genieten. Laat je altijd door het UWV informeren naar de mogelijkheid om uitkeringen naar Marocco mee te nemen.

Wat kun je niet meenemen?

Naast uitkeringen Marocco welke je wel kunt meenemen naar het buitenland zijn er uiteraard uitkeringen welke niet naar het buitenland meegenomen kunnen worden. Denk aan rechten bij de Wajong uitkering, de WW uitkering of de bijstandsuitkering. In deze gevallen is er een meldingsplicht gecombineerd met de verplichting tot sollicitatie. Men mag hierbij dus simpelweg het land niet verlaten indien men het recht op de uitkering wil blijven houden.

Vraag bij UWV: uitkeringen Marocco

Wil je zekerheid hebben of je rechten ook in Marocco worden doorbetaald neem dan contact op met het UWV. Deze instantie verzorgt de uitvoering van de uitkeringsrechten en daar wordt dus iedere uitkering beoordeeld. Wil je ook in Marocco wonen nadat je langdurig in Nederland werkzaam bent geweest dan kan dat. Neem je uitkeringen naar Marocco mee zodat je daar goed van kunt leven. Doe je voordeel door uitkeringen Marocco mee te nemen.

Rechten behouden bij emigratie

Ga je verhuizen door emigratie naar Marocco heb je recht op bepaald inkomen. Uitkeringen vallen onder opgebouwde rechten waartoe belasting is afgedragen. Ongeacht de omstandigheden heb je altijd recht op uitkeringen Marocco. Zo kun je je oudedag goed in Marocco doorbrengen terwijl je een uitkering uit Nederland krijgt. Zowel allochtone als autochtone Nederlanders kunnen van deze regeling gebruik maken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op