Uitkeringen Turkije behouden

Ga je naar Turkije (terug) verhuizen dan bestaat er voor een reeks uitkeringen de mogelijkheid om deze mee te nemen. Het geeft je de mogelijkheid om in Turkije van de uitkering te profiteren terwijl je daar bijvoorbeeld je oude dag doorbrengt. Het biedt dus voor allochtone en autochtone Nederlanders veel uitkomsten. Uitgangspunt voor het meenemen van uitkeringen Turkije is dat men reeds in Nederland via werken sociale premies heeft afgedragen. Daarmee is de basis gelegd voor het opeisbaar stellen van uitkeringen in het buitenland. Doe je voordeel door jouw uitkering naar Turkije mee te nemen. Welke uitkeringen kun je nu feitelijk wel meenemen naar Turkije?

Verdrag afsloten voor uitkeringen Turkije

Voor mee te nemen uitkeringen Turkije is er een onderling verdrag aangegaan. Mensen die in Nederland recht hebben op een bepaalde uitkering kunnen daarvan onder bepaalde omstandigheden van profiteren in Turkije. De uitkering wordt dan overgemaakt zodat men in het buitenland er gebruik van kan maken. Op zich is dat logisch omdat men in Nederland rechten heeft opgebouwd welke bij vertrek uit Nederland naar Turkije gewoon blijven bestaan. Ga ook in Turkije je pensioen vieren door je AOW mee te nemen.

Mee te nemen uitkeringen Turkije

Ga je zelf of met je gezin in Turkije wonen dan heb je wegens opbouw van uitkeringsrechten in Nederland mogelijk de kans om het mee te nemen. Daarmee kun je ervoor zorgen dat je inkomen in Turkije hebt verkregen van een Nederlandse uitkering. De volgende uitkeringen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel naar Turkije worden meegenomen:

  • WAO : Wat op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • WIA : Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen;
  • WAZ : Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen;* ANW: Algemene Nabestaandenwet;* AOW: Algemene Ouderdomswet;
  • AKW : Algemene Kinderbijslagwet (mits de ouder in Nederland verzekert blijft);
  • ZW : Ziektewet.

Zorg er altijd voor dat je eerst bij het UWV hebt nagevraagd of het mogelijk is om de uitkering mee te nemen naar Turkije zodat je zeker bent van de inkomsten uit uitkeringen. Het kan door de Wet Woonlandbeginsel namelijk zo zijn dat bepaalde uitkeringen niet compleet meegenomen kunnen worden naar Turkije.

Overige uitkeringen niet meenemen

Ondanks het feit dat er een reeks aan uitkeringen zijn welke je wel kunt meenemen zijn er ook uitkeringen welke je niet kunt meenemen. Omdat er aan bepaalde uitkeringen restricties zijn verbonden zoals de sollicitatieplicht kunnen deze uitkeringen niet worden meegenomen. Denk aan uitkeringen wegens de Wet Werk en Bijstand en overige bijstandsuitkeringen maar ook de WW of Wajong. Men dient aan de verplichtingen binnen de uitkeringsuitgangspunten te voldoen waarbij het UWV in Nederland controle mogelijkheid heeft. Deze uitkeringen kunnen dus niet worden meegenomen naar Turkije.

Genieten van uitkeringen Turkije

Omdat je rechten hebt opgebouwd in Nederland kun je de uitkering meenemen naar Turkije. Wegens het Europese verband en het vrije verkeer van personen mag men zonder problemen bepaalde uitkeringen naar Turkije meenemen. Geniet ook van een Nederlandse uitkering als je in Turkije woont. Informeer bij het UWV omtrent de voorwaarden om jouw uitkeringen Turkije mee te nemen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op