Wat is de WGA uitkering

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is dus een uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Theoretisch hebben mensen recht op een WGA uitkering wanneer ze tussen de 35 en de 80% arbeidsongeschikt zijn. De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ook wel bekend als de WIA.

Het aanvragen van een WGA uitkering

Wanneer men gedeeltelijk arbeidsongeschikt is bevonden, tussen de 35 en de 80%, dan heeft men recht op een WGA uitkering en kan men deze aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV. De WGA bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten:

  • Loongerelateerde uitkering
  • Loonaanvullingsuitkering

De loongerelateerde uitkering is het gedeelte van de WGA waar iemand recht op heeft die in de voorafgaande 36 weken tenminste 26 weken heeft gewerkt. Wanneer men hier niet aan voldoet heeft met geen recht op een loongerelateerde uitkering en kan men een beroep doen op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Wanneer men dus niet voldoet aan de ‘weken eis’ dan kan men een beroep doen op de loonaanvullingsuitkering. De voorwaarde hieraan is dat men ten minste de helft van zijn verdiencapaciteit heeft benut. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering wordt bepaald door 70% van het verschil te nemen van het laatstverdiende loon en de verdiencapaciteit.

De maximale hoogte van een WGA uitkering

Wanneer u recht heeft op een loongerelateerde WGA uitkering dan zult u 75% ontvangen van het wettelijk minimumloon. Heeft u nog neveninkomsten dan worden deze in rekening gebracht en krijgt u dus minder WGA uitkering. Na 2 maanden gaat uw WGA uitkering omlaag van 75% naar 70% van het wettelijke minimumloon. De maximale hoogte voor de WGA Loonaanvullingsuitkering is 70% van het verschil tussen het WIA-maandloon en het huidige inkomen. Wanneer men dus geen neveninkomsten heeft is dit gewoon 70% van het WIA maandloon.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op