Wat is een WW uitkering

De WW uitkering staat voor de Werkloosheidswet uitkering. De Werkloosheidswet is een Nederlandse wet die een werkloosheidsuitkering verleent aan werkloze werknemers met een voldoende arbeidsverleden. De WW uitkering wordt geregeld door het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wanneer u dus bent ontslagen of om een andere reden tijdelijk zonder werk zit dan kunt u een WW uitkering aanvragen bij het UWV.

Het aanvragen van een WW uitkering

Wanneer iemand is ontslagen dan heeft deze persoon doorgaans recht op een WW uitkering. Overigens moet deze persoon in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag wel in tenminste 26 weken hebben gewerkt. Deze voorwaarde staat bekend als de ‘wekeneis’ en hier moet te allen tijden aan voldaan worden wil men in aanmerking komen voor een WW uitkering.

Een andere voorwaarde die erg belangrijk is, is dat men niet verwijtbaar werkloos mag zijn geworden. Dit betekent dat het niet de (gedeeltelijke) schuld mag zijn van de werknemer dat deze zijn baan is kwijtgeraakt. Wanneer dit wel het geval is dan heeft men over het algemeen weinig succes met het aanvragen van een WW uitkering.

Wanneer men wel voldoet aan de voorwaarde dan zal het aanvragen van een WW uitkering over het algemeen weinig moeizaam verlopen. Het is wel de bedoeling dat iemand die een WW uitkering aanvraagt blijft proberen om weer opnieuw aan de bak te komen. Wanneer men niet op zoek gaat naar een nieuwe baan dan vervalt namelijk ook het recht van WW uitkering.

De hoogte van een WW uitkering

De hoogte van de WW uitkering wordt gebaseerd op het laatst verdiende loon. Wanneer iemand dus ontslagen wordt dan rekenen ze de hoogte van de WW uitkering uit met het laatste salaris dat deze persoon heeft gehad. Dit houdt tevens in dat iemand die meer verdiende dan iemand anders ook een hogere WW uitkering zal ontvangen. Doorgaans is de hoogte van de WW uitkering zo’n 75% van het laatst verdiende loon, hetgeen zal afzakken naar 70% na een aantal maanden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op