Wat is een WWB uitkering?

WWB betekent Wet Werk en Bijstand, een bijstandsuitkering.

Het is een regeling waarbij u geld krijgt van de overheid omdat u vanwege werkloosheid niet rond kunt komen, als u wel rond kunt komen ontvangt u ook geen WWB uitkering.

Een WWB uitkering wordt ook wel een vangnet van de sociale zekerheid in Nederland genoemd.

Een WWB uitkering ontvangt u nooit direct zodra u werkloos wordt, u moet eerst een maand zelf actief opzoek naar werk en dat bijhouden in uw administratie zodat u bewijzen heeft. Als u langer dan 7 maanden achtereen heeft gewerkt ontvangt u de eerste 3 maanden een werkloosheidsuitkering, ook wel WW uitkering genoemd. U kunt deze uitkering ook voor langere tijd ontvangen, maar dat ligt eraan hoelang u achtereen heeft gewerkt.

Een WWB uitkering vraagt u aan via het UWV (uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), deze instelling neemt na uw aanvraag contact op met uw gemeente. U ontvangt een oproep voor een gesprek bij het UWV. Hierna volgt de rest vanzelf.

Wanneer heeft u recht op een WWB uitkering?

Als u Nederlander en 18 jaar of ouder bent kunt u een WWB uitkering aanvragen bij uw gemeente. Zoals eerder vermeld moet u eerst 4 weken zelf actief opzoek naar werk, tenzij u ouders bent dan 27 jaar. U moet tevens in die 4 weken opzoek naar opleidingsmogelijkheden als u geen werk kunt vinden.

In de volgende situaties heeft u geen recht op een WWB uitkering:

 • Als u jonger bent dan 18 jaar.
 • Als u gedetineerd bent.
 • Als u onbetaald verlof hebt opgenomen van uw huidige werk en u heeft inkomen nodig.
 • Als u langer dan toegestaan verblijft in het buitenland.
 • Als u jonger bent dan 27 jaar en u heeft de kans om een opleiding gaan volgen met studiefinanciering, maar dat doet u niet.
 • Als u tussen de 18 en 20 jaar bent en u verblijft in een ziekenhuis of psychiatrische inrichting.

Tevens heeft uw vermogen te maken met of u recht heeft op een WWB uitkering.

De normen zijn als volgt:

 • Als u alleenstaand bent mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 5.795,00
 • Als u een alleenstaande ouder bent mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 11.590,00
 • Als u gehuwd bent mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 11.590,00

Hoeveel euro kunt u per maand verwachten bij een WWB uitkering?

Nederland heeft wettelijke basisuitkering vastgesteld, het bedrag heeft te maken met uw leefsituatie en kan altijd afwijken van onderstaande bedragen. De hoogte van het exacte uitkeringsbedrag wat u kunt ontvangen zal u te horen krijgen van uw gemeente na de aanvraag van de uitkering. U kunt met uw contactpersoon van de gemeente waarin u woont altijd een afspraak maken om bijvoorbeeld uw financiële zaken te bespreken.

Onderstaande bedragen zijn per maand en inclusief vakantiegeld.

 • Als u alleenstaand bent en 21 jaar of ouder dan ontvangt u per maand € 660,98
 • Als u een alleenstaande ouder bent en 21 jaar of ouder dan ontvangt u per maand € 925,37
 • Als u gehuwd bent en zowel u als uw partner zijn beiden jonger dan de pensioenleeftijd dan ontvangt u per maand € 1321,96
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 95

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op